SAVANTUL CARE NU POATE FI ÎNLOCUIT

05.01.2022

La 5 ianuarie 2022, regretatul academician Mitrofan Ciobanu ar fi împlinit 80 de ani (05.01.1942-02.02.2021). Aproape cu un an în urmă el a fost smuls din rândurile noastre de COVID-19, lipsa căruia astăzi o resimte comunitatea științifică și, în speță, Societatea de Matematică din Republica Moldova, condusă de savant mai mulți ani.

 

Matematicianul Mitrofan Ciobanu a fost un cercetător cu har și un om de omenie. Născut la 5 ianuarie 1942, în satul Copceac, judeţul Tighina, și-a format propriul destin științific, ca și mulți alți cercetători, veniți din mediul rural. La Facultatea de Matematică a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol a rămas plăcut surprins că matematica este un univers imens. Iar când s-a transferat la Facultatea de Mecanică şi Matematică a Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov”, grație capacităților sale intelectuale excepționale a înțeles că cunoaște insuficient rusa, dar deja peste trei ani a publicat în această limbă șase articole științifice în cele mai prestigioase reviste științifice cu profil matematic din URSS. Tot în perioada studenției, a soluționat primele probleme, formulate cu vre-o câţiva ani mai devreme de profesorul A. Arhangelski. Aceasta însemna că până la el și-au mai frământat mințile și alți tineri talentați, încercând să rezolve problemele de mare dificultate, dar a reușit doar un moldovean venit din provincie în metropola rusă. La anul 5, Mitrofan Ciobanu a propus o metodă nouă de construcţie a selecţiilor, cunoscută azi ca „procedura de selecţie Ciobanu”. Ulterior, acest rezultat științific și-a găsit aplicare în cercetarea modelelor economice.

 

Destinul profesorului universitar Mitrofan Ciobanu a fost strâns legat Universitatea de Stat din Tiraspol, în care a activat în calitate de prorector și rector pe parcurs de 25 de ani (1983-2008). Instituția respectivă de educație, ne amintim, a fost evacuată la Chișinău cu 30 de ani în urmă, ca rezultat al diferendului transnistrean. Atunci, profesorii tiraspoleni și-au lăsat în grabă apartamentele bine amenajate, blocurile de studii și laboratoarele echipate cu toate cele necesare și și-au continuat viața în cămine și săli adaptate pentru studii în capitala R. Moldova. Timp de 20 de ani, în perioada cea mai grea din istoria Universității, s-a aflat la timona ei Savantul și Omul Cetății, Mitrofan Ciobanu. Absența lui dintre noi a dovedit că el astăzi nu poate fi înlocuit de altcineva. Deoarece a fost la noi matematicianul enciclopedist reprezentativ, unul dintre cercetătorii nativi, care rar se nasc în sânul unei națiuni.

 

Prodigioasa activitate științifică și didactică a matematicianului Mitrofan Ciobanu a fost atestată și apreciată la un nivel înalt: în 1970 i-a fost acordat titlul de doctor în ştiinţe fizico-matematice, în 1980 – de doctor habilitat, în 1981 – titlul de profesor universitar. În 1995, a fost ales membru corespondent, în 2000 – membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

 

Moștenirea sa științifică se regăsește în peste 500 de publicații în țară și peste hotare, inclusiv în 20 de manuale, monografii și studii. A pregătit 28 de doctori în științe, inclusiv 5 doctori habilitați în științe fizico-matematice și în științe matematice. Urmau și alți tineri să-i devină discipoli în școala sa științifică ce ține de topologie.

 

A fost decorat cu ordinile „Gloria Muncii”, „Ordinul de Onoare”, „Ordinul Republicii”, Medalia „Dimitrie Cantemir” și alte distincții științifice din țară și de peste hotare.

 

La 25 ianuarie curent, membrii Seminarului științific “Ecuații diferențiale și algebre” se vor întruni într-o ședința extinsă, la nivel național, în cadrul Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău (str. Gh. Iablocikin, 5), consacrată aniversării a 80-a de la nașterea ilustrului matematician, patriot și patriarh al învățământului universitar din R. Moldova, academicianului Mitrofan Ciobanu.

 

Eternă să-i fie amintirea!

Tatiana  ROTARU

 

Categorie: