Platforma științifică „Educația în societate” a fost lansată la Academia de Științe a Moldovei

17.12.2023

La 14 decembrie 2023, Academia de Științe a Moldovei a lansat cea de-a șaptea platformă științifică de comunicare „Educația în societate”. Platforma este coordonată de mem. cor. al AȘM Ion Gagim, doctor habilitat în științele educației, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, profesor la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

În mesajul de bun-venit, președintele AȘM acad. Ion Tighineanu a menționat că trăim timpuri cu o dinamică extraordinară de dezvoltare a tehnologiilor. Deja bate la ușă inteligența artificială, care va schimba radical viața noastră cea de toate zilele. Astfel, se conturează un paradox: tehnologiile se dezvoltă exponențial, iar mentalitatea și psihologia omului rămân în urmă. Pentru a pregăti personalități care ar corespunde exigențelor timpului, trebuie să regândim procesul de educație.

În opinia coordonatorului mem. cor. Ion Gagim Platforma „Educația în societate” își propune inițierea unui dialog deschis cu participarea actorilor interesați pe diferite aspecte ale domeniului, fiind abordate pe parcurs următoarele aspecte ale domeniului educațional:

 • dezvoltarea interesului real și susținut față de problema educației la nivel social/național;
 • constientizarea adevăratei misiuni a educației pentru viața societății;
 • promovarea ideii/concepției de educație” prin expunerea (explicarea) originii, aspectelor esențiale, a nivelelor, a diversității formelor ei;
 • elucidarea problemelor, dificultăților și realizărilor domeniului educațional la ziua de azi;
 • posibile prognoze ale educației zilei de mâine – respectiv, a omului de mâine –, în contextul evoluției tehnologiilor informaționale, a inteligentei artificiale, a instruirii digitale, a aplicării în creștere a TIC în procesul educațional;
 • probleme și realizări ale integrării sistemului educațional național în spațiul educațional european și mondial;
 • probleme ale păstrării și dezvoltării specificului național (tradițiilor istorice) în educație;
 • abordarea educației în sens larg în contextul și în colaborare cu domeniul științelor umaniste, cu domeniul artei, cu domeniul științelor, al religiei ș.a.;
 • educația văzută/înțeleasă de părinți;
 • educația văzută/înțeleasă de copii/elevi;
 • educația de astăzi văzută de cadrele didactice;
 • cercetarea științifică în educație în raport cu realitatea educațională: impactul, realizările, problemele, prognozele de viitor.

Beneficiari ai noii platforme științifice de dialog sunt copiii și părinții, managerii în educație de diferite nivelele, cadrele didactice, tinerii ce au ales o carieră în educație, societatea civilă ș.a.

Primul eveniment în cadrul platformei a fost prelegerea publică „Regândirea educației ca imperativ al prezentului” susținută de mem. cor. Ion Gagim, care și-a propus să ne convingă de necesitatea unei „întoarceri cu fața” spre educație, a unui dialog cu privire la acest fenomen prin implicarea factorilor interesați. Prelegerea susținută de mem. cor. Ion Gagim este un argument forte privind actualitatea și esența Platformei „Educația în societate” în contextul zilei de azi.

La eveniment au participat mai mulți membri ai AȘM, cadre didactice, tineri cercetători, iar în luările lor de cuvânt, acad. Alexandru Roșca, mem. cor. al AȘM Tudor Cozari, dr. hab., prof. univ. Aurelian Dănilă au reiterat necesitatea inițierii unei platforme de comunicare cu societatea anume pe dimensiunea educațională, necesară pentru Republica Moldova în calea spre integrare europeană.

Prelegerea publică și evenimentul de lansare a platformei științifice a avut loc în format mixt, cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) și în format online, pe platforma ZOOM.

Transmisiunea livestream a fost asigurată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și este disponibilă la linkul https://www.youtube.com/watch?v=rKOJcRXVLYc.

Mai multe informații despre platformele lansate de către AȘM sunt disponibile la link-ul https://asm.md/platforme-stiintifice.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie: