La 12 iunie a fost semnat Acordul de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Lituaniei

14.06.2024

La 12 iunie 2024, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și președintele AȘL acad. Jūras Banys au semnat acordul de colaborare între Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe a Lituaniei.

Evenimentul s-a înscris în șirul acțiunilor consacrate celei de-a 63-a aniversări de la fondarea AȘM. La ședință au participat membrii Prezidiului AȘM, vicepreședinte Academiei de Științe a Lituaniei acad. Zenonas Dabkevičius, ES Tadas Valionis, Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova, membrii titulari, membri corespondenți ai AȘM, cercetători științifici.

Acordul de colaborare semnat la 12 iunie are ca scop fortificarea relațiilor de parteneriat între cele două academii, punând accent pe colaborarea în cercetare și schimb de experiență cu colegii parteneri; participarea la proiecte comune de cercetare care urmează să fie realizate pe baza unei înțelegeri specifice între institutele de cercetare și alte unități științifice; participarea la evenimente științifice comune, prelegeri publice, conferințe, simpozioane, cursuri, ateliere de lucru, expoziții și discuții bilaterale pe probleme de interes comun; schimb de opinii și experiență cu privire la politica științifică; promovarea schimbului de tineri cercetători și studenți; schimb de experiență în managementul academic și relații externe; împărtășirea experienței în lucrul cu organizații superioare din punct de vedere ierarhic; participarea la proiecte internaționale comune, inclusiv proiecte din cadrul Programului „Orizont Europa”; participarea la alte forme de cooperare științifică și de inovare convenite de ambele părți.

Acordul prevede, de asemenea, încurajarea cercetării științifice comune între instituțiile din cele două țări, inclusiv examinarea și încheierea de acorduri interinstituționale. Primele rezultate ale acordului se vor materializa chiar în agenda comună pentru anul 2024 – webinarul din 4 iulie, Școala de vară de la finele lui august, conferinta dedicată 110 ani de la nașterea medicului Natalia Gheorghiu ș.a.

Pentru comunitatea științifică din Republica Moldova acordul de colaborare cu Academia de Științe a Lituaniei deschide oportunități noi de parteneriat, mai ales în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ralierea la politicile europene, racordarea legislației din țara noastră din domeniu științific, inovațional și educațional la legislația UE.

Amintim că anterior Academia de Științe a Moldovei a semnat și actualizat acordurile de colaborare cu Academia Română, Academia de Științe din Letonia, Academia de Științe din Ungaria, Academia de științe din Armenia.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova