De Ziua Naţională a României Academia de Științe a Moldovei felicită întreaga comunitate academică

01.12.2023

La 1 decembrie, de Ziua Naţională a României, în numele comunității academice din Republica Moldova, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei adresează cele mai alese urări de bine Academiei Române și întregii comunități științifice cu prilejul acestei frumoase sărbători.

Ziua Naţională a României ne oferă un bun prilej de a aduce sincere mulțumiri României și Academiei Române pentru susținerea necondiționată și sprijinul acordat Republicii Moldova, Academiei de Științe a Moldovei, întregii comunități științifice. De-a lungul anilor am beneficiat de proiecte științifice, proiecte bilaterale de cercetare moldo-române, proiecte transfrontaliere, de granturi doctorale, postdoctorale pentru pregătirea cadrelor, de vizite de documentare și deplasări pentru a consulta bibliotecile și a lucra în laboratoarele de performanță ale institutelor de cercetare și ale universităților din România, de editarea lucrărilor și monografiilor științifice, organizarea în comun a manifestărilor științifico-culturale, a expozițiilor științifice și inovaționale.

1 decembrie este despre strânsa colaborare a AȘM cu Academia Română, cu deosebită amploare desfășurată în anul 2023. Este anul trăit cu deosebită încărcătură și activitate fructuoasă a celor două academii-surori. În cadrul ședinței comune a celor două academii, ce a avut loc pe data de 4 aprilie 2023, au fost abordate cele mai stringente probleme din activitatea Academiei de Științe a Moldovei și a Academiei Române. Agenda comună a celor două academii a condus spre realizarea mai multor activități, cum ar fi formarea comisiilor de experți în cadrul AȘM, luarea deciziei despre concursul Premiilor Academiei de Științe a Moldovei și a Academiei Române, schimbul de publicații, aspecte legate de funcționarea revistelor „ACADEMICA” și „AKADEMOS”, activitatea platformelor de comunicare în cadrul cărora se țin lecții și prelegeri publice, organizarea în comun a unor evenimente de o pondere deosebită pentru comunitatea de pe ambele maluri ale Prutului etc. Este semnificativă deschiderea Academiei Române și a editurilor românești pentru publicarea lucrărilor noastre științifice.

Un exemplu excepțional este organizarea de către cele două Academii-surori, la 31 august curent, a sărbătorii Ziua Națională a Limbii Române, când Chișinăul a găzduit delegația Academiei Române în frunte cu acad. Mircea Dumitru. Tot atunci, sub patronatul celor două academii, a avut loc deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor, ajuns la cea de-a XII-a ediție.

Un eveniment de anvergură, care a captat atenția tuturor, a fost conferirea însemnelor membrului de onoare al AȘM Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române. Cu certitudine, ziua de 13 noiembrie 2023 va înscrie o filă valoroasă și frumoasă în istoria Academiei de Științe a Moldovei, dar și în istoria științei din Republica Moldova.

Ziua Națională a României este și despre atitudinea românilor din Republica Moldova față de Țară. În context, consemnăm prelegerea publică „Nestinsul imperativ al Unirii” susținută la AȘM la 24 ianuarie 2023 de mem. cor. Ion Hadârcă și prilejuită de împlinirea celor 164 de ani de la Unirea Principatelor Române – Moldova și Muntenia – într-o nouă entitate statală, precursoarea României moderne de azi; Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” organizată anual de către Academia de Științe a Moldovei, având ca parteneri instituții de cercetare din România, Ucraina, Germania. Anul acesta, la 27 martie, am sărbătorit împreună 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România printr-o eficientă conferință științifică, dezvelirea de busturi și un concert de excepție.

Agenda celor două academii, precum și a comunităților științifice, din perspectiva anului care se scurge și a anilor următori, este amplă și deschisă pentru a pune rezultatele cercetărilor științifice în beneficiul societății, pentru restabilirea și reconstruirea păcii. Vom contribui împreună la dezvoltarea durabilă a României și a Republicii Moldova în spațiul comun european, la apropierea în continuare a celor două maluri ale Prutului.

 

LA MULȚI ANI DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI!

Sursa:
Categorie: