Conferință științifică internațională „Femeile în cercetare: destine, contribuții, perspective” din 8-9 februarie 2024

11.01.2024

Academia de Științe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR din Iași, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău); Universitatea Liberă din Berlin, Germania; Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina (Lviv) invită la 8-9 februarie 2024 să celebrăm femeile în cercetare în cadrul conferinței științifice internaționale „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine”.

Cea de-a IX-a ediție IX-a cu genericul „Femeile în cercetare: destine, contribuții, perspective” este organizată în contextul Zilei Internaționale a fetelor și femeilor cu activități în domeniul științei.

Cunoscând preocupările Dvs. în diferite domenii de cercetare, inovare și tehnologie (științe sociale, economice, umanistice și arte; agricultură, biologie, mediu; medicină; științe exacte și inginerești), vă invităm să participați în perioada 8-9 februarie 2024 la lucrările conferinței științifice, ce pune accent pe un subiect promovat de către UNESCO începând cu anul 2015, pentru a aprecia rolul femeilor în ştiinţă, inovare, tehnologie și artă.

Evenimentul se va desfășura în format hibrid la Iași, Chișinău și Lviv.

 

Lucrările conferinței se vor desfășura în următoarele secțiuni:

1) Arta și mitopoetica orașului în context național şi internațional / The art and mythopoetics of the city in the national context and international, responsabil dr. Natalia PROCOP, Academia de Științe a Moldovei ([email protected]);

2) Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural – experiență şi bune practice / Conservation and restoration of cultural heritage –experience and best practices, organizată la Iași, responsabil dr. habil., prof. Nicoleta VORNICU, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR din Iași ([email protected]);

3) Probleme de lingvistică și literatură. Provocări actuale / Problems of linguistics and literature. Current challenges, responsabil dr. Diana DEMENTIEVA, Universitatea de Stat din Moldova ([email protected]);

4) Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală / Ethnological heritage: from ignorance to cultural valorization, responsabil dr. Marina MIRON, Asociația de Dezvoltare a Turismului in Moldova ([email protected]);

5) Arheologia azi: probleme și soluții / Archeology Today: problems and solutions, responsabil Livia SÎRBU, Muzeul Național de Istorie a Moldovei ([email protected]);

6) Abordări contemporane în educație / Contemporary approaches in education, responsabil dr., conf. univ. Larisa SADOVEI, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău ([email protected]);

7) Drama unui popor: 75 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor staliniste din RSS Moldovenească (5-6 iulie 1949) / The drama of a people: 75 years since the second wave of the stalinist deportations from the Moldavian SSR (July 5-6, 1949), responsabili dr. conf. univ. Ludmila D. COJOCARU, Muzeul Național de Istorie a Moldovei ([email protected]și dr., conf. univ. Lidia PĂDUREAC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți” ([email protected]);

8) Design: istorie și modernitate / Design: history and modernity, responsabil dr. Liliana PLATON, Universitatea Tehnică a Moldovei ([email protected]);

9) Științe ale vieții, științe exacte și inginerești / Life Sciences, Exact Sciences and Engineering, responsabili dr. Gabriela ROMANCIUC, Academia de Științe a Moldovei ([email protected]), dr. Adelina DODON, Academia de Științe a Moldovei ([email protected]), dr. Mirela ZALTARIOV, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași ([email protected]);

10) Народне декоративно-ужиткове мистецтво: проблеми дослідження, репрезентації та обліку автентичних артефактів / Arta populară decorativă aplicată: probleme de cercetare, reprezentare și valorificare a artefactelor autentice / Folk decorative and applied art: problems of research, representation and accounting of authentic artifacts, desfășurată la Lvov, Ucraina, responsabili dr. hab. Оlena FEDORCHUK ([email protected]) și dr. Halina IVAȘKIV, Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe din Ucraina ([email protected]), dr. Ekaterina COJUHARI, Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii ([email protected]);

11) Tradiție și evoluții în știința juridică națională / Tradition and developments in national legal science, responsabil dr. hab. Rodica CIOBANU, Universitatea de Stat din Moldova ([email protected]);

12) Sănătate: condiție primordială a dezvoltării durabile a societății / Health: a fundamental condition for the sustainable development of society, responsabil dr. Alina FERDOHLEB, Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” ([email protected]);

13) Patrimoniul cultural evreiesc: valorificarea memoriei / Jewish cultural heritage: capitalizing on memory, responsabil dr. Irina Șihova, Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova ([email protected]);

14) Prezență și influență: femeile în istoria Românilor / Presence and influence: women in Romanian history, responsabil dr. Liliana ROTARU, Universitatea de Stat din Moldova ([email protected]).

 

Pentru buna organizare și desfășurare a conferinței, vă rugăm să transmiteți titlul comunicării Dvs. (în română și în engleză), însoțit de un rezumat de 1500-2000 de caractere cu spații (în limbile română, engleză sau ucraineană, pentru cercetătorii din Ucraina), până la data de 1 februarie 2024 la adresele menționate în această apel.

 

De asemenea, îndemnăm cercetătorii să transmită până la 1 februarie responsabililor secțiunilor științifice diferite materiale foto și video, ce reflectă activitatea în laboratoare, centre de cercetare, catedre didactice, ateliere de creație etc., pentru a putea realiza un tur virtual al activității femeilor în domeniul științelor și artelor, care va fi publicat pe pagina web a AȘM în ziua deschiderii conferinței.

Tradițional, contribuțiile participanților la conferință vor putea fi publicate sub formă de articole redactate conform rigorilor în revistele științifice de profil editate în Republica Moldova: „DIALOGICA” (redactor dr. hab. prof. Aliona GRATI, email [email protected]), „AKADEMOS” (redactor Viorica CUCEREANU, email [email protected]) și în România „AUTHENTICATION AND CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. RESEARCH AND TECHNIQUE” (redactor dr. habil., prof. Nicoleta VORNICU, email [email protected]), precum și în suplimentul nr. VI al revistei care va fi publicat către cea de-a X-a ediție a conferinței, în septembrie 2024.

 

 

Model de prezentare a informației

 

Nume, prenume, titlul științific, afiliere

ORCID

Email

 

Titlul (în română și engleză)

Rezumatul 1500-2000 de caractere cu spații (în română, engleză sau ucraineană)

 

Pentru alte întrebări și detalii:

Dr. hab. Liliana Condraticova

Președintele Comitetului Organizatoric

Secretar științific general al AȘM

[email protected]; [email protected]

Sursa:
Categorie: