Conferința internațională Latinitate, românitate, romanitate

21.11.2022

În zilele de 3-5 noiembrie 2022, la Chișinău, în cadrul Universității de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, în cooperare cu Universitatea din Oradea, Universitatea din Padova și Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, s-au desfășurat lucrările celei de a VI-a ediții a Conferinței internaționale Latinitate, Romanitate, Românitate, la care au participat peste 60 de specialiști în domeniul istoriei, filologiei, politologiei, filosofiei etc. din Republica Moldova, România, Ucraina, Ungaria și, de asemenea, reprezentanți ai diasporei din Olanda și Portugalia. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Departamentului Pentru Relația cu Republica Moldova (România).  Deschiderea conferinței a fost moderată de dr. conf. univ. Liliana Rotaru (Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie, USM), care, mai muți ani la rând este inima și sufletul acestui eveniment. Cuvinte de salut au adresat dr. habil. Aurelia Hanganu, prorector pentru activitate științifică de la USM, dl dr. Andrei Chiciuc, președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, prof.univ., dr. habil. Sorin Domițian Șipoș, directorul Centrului de Studii Interdisciplinare  „Silviu Dragomir” de la Oradea și decanul Facultății de Istorie și Filosofie de la USM, dr. conf. univ. Sergiu Matveev.

În cadrul ședinței plenare au prezentat comunicări prof. univ., dr. habil. Gheorghe Postică (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), prof. univ. dr. habil. Gabriel Moisa (decanul Facultății de profil de la Universitatea din Oradea, directorul Muzeului Țării Crișurilor), conf. univ. Ion Xenofontov (USM) și dr. conf. univ. Liliana Rotaru (USM).

De asemenea, în cadrul ședinței plenare au fost lansate câteva volume, inclusiv volumul ediției a V-a a Conferinței științifice internaționale Latinitate, Romanitate, Românitate, care s-a desfășurat la 5-6 noiembrie 2021 (coordonator Liliana Rotaru);  lucrarea Profesorul Vladimir Potlog (1927-2022) : Povestea vieții : Studiu de istorie orală, elaborată de Ion Valer Xenofontov și Lidia Prisac și culegerea de studii Știința istoriei – formă fundamentală de cunoaștere a trecutului. In honorem Ion Șișcanu.

Comunicările participanților la conferință au fost prezentate în cadrul a șapte secțiuni, organizate pe problemele-cheie ale istoriei românilor: etnogeneză, politică, cultură, știință, mentalități, religie, situația Basarabiei în cadrul Imperiului Rus, rezistența anticomunistă în RM și România etc. Făcând bilanțul Conferinței, participanții au subliniat importanța problemelor discutate pentru înțelegerea procesului istoric actual, au evidențiat problemele discutabile, care necesită o analiză aprofundată și a fost exprimată convingerea că Latinitatea, Romanitatea și Românitatea continuă să se afle pe agenda cercetătorilor, care vor veni la conferința următoare cu noi studii interesante și bine argumentate.

Categorie:
Cuvinte-cheie: