Academia de Științe a Moldovei în topul instituțiilor cu cea mai mare încredere a populației

24.11.2021

Comunitatea academică din Republica Moldova se află în pragul audierilor publice ale rapoartelor științifice pe programele de stat (2020–2023), urmând ca în câteva zile să identificăm  rezultatele științifice valoroase obținute în anul 2021. Un an nu mai puțin dificil decât precedentul, an, în care comunicarea online a devenit un lucru de rutină, chiar și cele mai solemne evenimente științifice și aniversare fiind desfășurate în spațiul virtual. Anume acest mod de interacțiune i-a oferit Academiei de Științe a Moldovei oportunitatea să atragă sub auspiciile sale zeci de personalități notorii din diverse domenii ale cercetării, să facă publice discursurile oamenilor de știință, să aducă la tribuna sa virtuală mai mulți laureați ai Premiului Nobel, președinți și vicepreședinți ai Academiilor de științe din alte țări, iluștri oameni de cultură și artă. Și, nu în ultimul rând – renumiți specialiști în domeniul medicinei, cei de la care am așteptat informații de ultimă oră despre evoluția pandemiei COVID-19, metodele de profilaxie și tratament, vaccinurile și necesitatea imunizării populației. Ne bucură faptul, că eforturile concentrate ale Academiei de Științe nu au rămas neobservate de către societate, care a apreciat activitatea instituției cu un grad mai înalt de încredere comparativ cu sondajele din anii precedenți.

„Numerele reprezintă esența lucrurilor”, spunea Pitagora. Să vedem deci, ce spun numerele calculate în urma procesării rezultatelor sondajului sociologic Vox Populi, realizat în noiembrie 2021 de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Republica Moldova (https://moldova-suverana.md/article/increderea-populatiei-in-institutiile-sociale-si-politice-factor-cheie-al-coeziunii-sociale-in-republica-moldova_40464). Observăm că la compartimentul „încredere a societății” Academia de Științe se plasează pe locul IV din cele 17 incluse în sondaj, fiind precedată de Biserică (locul I), Președintele țării (locul II) și mass-media (locul III). Amintim, că un sondaj similar, desfășurat în anul 2019, poziționa AȘM pe locul VI (https://asm.md/academia-de-stiinte-moldovei-isi-restabileste-increderea-societatii-sondajul-sociologic-vox-populi).

Un alt indicator, cel de satisfacție a populației vizavi de activitatea diferitor instituții sociale și politice situează Academia de Științe pe locul II, aceasta fiind surclasată doar de Biserică. Mai mult ca atât, un indice de satisfacție pozitiv îl au doar trei instituții: Biserica (+0,0309), Academia de Științe a Moldovei (+0,0036) și Preşedintele ţării (+0,0023), celelalte 14 înregistrând în acest aspect valori negative. Dacă, conform datelor sondajului, unele instituții au înregistrat un nivel semnificativ de scădere a încrederii, Academia de Științe este liderul celor, pentru care se atestă o creștere apreciabilă, indicatorul respectiv fiind de+6,8%, urmând Biserica: +3,6%, Guvernul: +3,5%, organizaţiile internaţionale cu sediul în Republica Moldova: +3,3%, mass-media: +2,9% și sistemul bancar: +2,3%.

În opinia noastră, acordând/conferind încredere Academiei de Științe, societatea, de fapt, își exprimă atitudinea față de știință în general. Sperăm că rezultatele obținute în cadrul proiectelor de cercetare în anul 2021 își vor aduce contribuția la consolidarea acestei opinii, oferindu-ne posibilitatea să ne convingem încă odată, că în pofida tuturor problemelor, cu care se confruntă cercetarea din țara noastră, consacrarea și entuziasmul savanților sunt forța motrice a dezvoltării științei în Republica Moldova.

 Mem. cor. Svetlana Cojocaru

Sursa:
Categorie: